Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Termin udostępnienia: 18.01.2022 r. – 1.02.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa wylotu wód drenażowych i opadowych osiedla mieszkalnego przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy do rzeki Brdy w km 8+150 wraz ze zbiornikiem do poboru wód i rurociągiem wlotowo-wylotowym”, realizowanego na działkach nr ewid. 74/2, 97, 98 obręb 0198 Bydgoszcz oraz nr 23 obręb 0199 Bydgoszcz.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: PDFdecyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r. (187,53KB)