Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  17  stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 27 grudnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie decyzję Nr 4/2021, znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

Powiat świecki:

gmina Świecie, obręb 0005 Dworzysko, dz. nr ewid.: 51/13 (KW BY1S/00058570/0), 51/16 (KW BY1S/00013769/5), 36/24 (BY1S/00032677/2), 51/15 (KW BY1S/00048763/7), 3382/4 (KW BY1S/00048763/7), 3382/5 (KW BY1S/00044940/4), 55/7 (KW BY1S/00048763/7), 47/23 (BY1S/00045054/3), 60/7 (KW BY1S/00032930/4), 60/6 (KW BY1S/00048763/7), 55/8 (KW BY1S/00032930/4), 57/1 (KW BY1S/00056024/4), 53/1 (KW BY1S/00056024/4), 3382/2 (KW BY1S/00044940/4), 47/21 (KW BY1S/00049250/5), 11 (brak KW), 12/2 (KW BY1S/00022574/7), 12/1 (KW BY1S/00013773/6), 17/20 (KW BY1S/00012672/1), 17/19 (KW BY1S/00012672/1), 53 (KW BY1S/00013766/4), 51/1 (KW BY1S/00019704/4), 50/1 (KW BY1S/00045552/4), 49/1 (KW BY1S/00014009/7), 48/1 (KW BY1S/00011939/4), 47 (KW BY1S/00013773/6), 45 (BY1S/00012672/1), 44 (KW BY1S/00010319/5), 40/1 (KW BY1S/00010319/5), 39/2 (KW BY1S/00010319/5), 38/1 (KW BY1S/00010319/5), 36/1 (KW BY1S/00010319/5), 29/3 (KW BY1S/00056024/4), 35 (KW BY1S/00014091/8), 34 (KW BY1S/00013769/5), 33/1 (KW BY1S/00012934/6), 32/2 (KW BY1S/00058501/6), 3368 (KW BY1S/00044940/4), 51/9 (KW BY1S/00032677/2), 51/4 (KW BY1S/00025767/8), 21/3 (KW BY1S/00025767/8), 30/2 (KW BY1S/00013795/6), 30/1 (KW BY1S/00013795/6), 30/9 (KW BY1S/00013795/6), 30/10 (KW BY1S/00013795/6), 36/11 (KW BY1S/00050129/8), 36/13 (KW BY1S/00032677/2), 36/14 (KW BY1S/00050083/3), 52/1 (BY1S/00050083/3), 58/4 (KW BY1S/00032677/2), 58/3 (KW BY1S/00048763/7), 56 (KW BY1S/00032677/2), 17/21 (KW BY1S/00032677/2), 15 (BY1S/00032677/2), 16 (KW BY1S/00032677/2), 52 (KW BY1S/00032677/2), 54 (KW BY1S/00032677/2), 53/1 (KW BY1S/00050129/8), 50 (BY1S/00042057/3), 55/3 (KW BY1S/00042057/3); obręb 0015 Polski Konopat, dz. nr ewid.: 98/4 (KW BY1S/00047043/7), 101 (KW BY1S/00058654/3), 100 (KW BY1S/00055420/3);

gmina Bukowiec, obręb 0013 Poledno, dz. nr ewid.: 90 (KW BY1S/00056024/4, 89 (KW BY1S/00056024/4), 97/2 (KW (BY1S/00056024/4), 97/3 (KW BY1S/00013998/9), 97/4 (KW BY1S/00056024/4), 96/2 (KW BY1S/00056024/4), 96/3 (KW BY1S/00056024/4), 93 (KW BY1S/00056024/4), 91/1 (KW BY1S/00056024/4), 94/1 (KW BY1S/00056024/4), 92/1 (KW BY1S/00056024/4), 19 (KW BY1S/00056024/4), 16 (KW BY1S/00056024/4), 13/3 (KW BY1S/00056024/4), 13/4 (KW BY1S/00056024/4), 1/76 (KW BY1S/00016874/5), 18 (BY1S/00029980/5), 14 (KW BY1S/00049645/1); obręb 0015 Przysiersk, dz. nr ewid.: 396 (KW BY1S/00032928/7), 395/3 (KW BY1S/00039438/4), 393/1 (KW BY1S/00004569/7), 339/3 (KW BY1S/00027112/6), 342/3 (KW BY1S/00016266/0), 342/2 (KW BY1S/00027112/6), 340/1 (KW BY1S/00009163/6), 338/19 (KW BY1S/00051891/7), 338/2 (KW BY1S/00017086/1), 316/2 (KW BY1S/00017086/1), 315 (KW BY1S/00007441/5), 314 (KW BY1S/00007441/5), 313/4 (KW BY1S/00023257/6), 313/3 (KW BY1S/00010196/6), 285/7 (KW BY1S/00022619/5), 2/2-LP (KW BY1S/00043881/1, 284/5 (KW BY1S/00058185/4), 283/3 (KW BY1S/00023298/5), 279 (brak KW), 400 (KW BY1S/00029055/2), 386/2 (KW BY1S/00029055/2), 341 (KW BY1S/00029055/2), 300 (KW BY1S/00029055/2), 280 (KW BY1S/00047650/5), 586/2 (KW BY1S/00047649/5); obręb 0003 Bukowiec, dz. nr ewid.: 586 (brak KW), 584 (KW BY1S/00008170/1), 581/1 (KW BY1S/00017322/8), 580/2 (KW BY1S/00050120/5), 573 (KW BY1S/00047860/0), 574/3 (KW BY1S/00022619/5), 575/1 (KW BY1S/00004111/2), 576/5 (KW BY1S/00017322/8), 577/1 (KW BY1S/00002143/1), 24/1 (KW BY1S/00017310/1), 25 (KW BY1S/00004122/2), 26 (KW BY1S/00002143/1), 27/2 (KW BY1S/00004088/1), 32/1 (KW BY1S/00051437/7), 30/5 (KW BY1S/00004086/7), 37/4 (BY1S/00026502/0), 37/2 (KW BY1S/00026502/0), 37/5 (KW BY1S/00010201/5), 38/1 (KW BY1S/00043126/5), 39/1 (KW BY1S/00004103/3), 106/2 (KW BY1S/00004103/3), 105/1 (KW BY1S/00027623/1), 104/1 (KW BY1S/00027623/1), 104/4 (KW BY1S/00040695/3), 103/1 (KW BY1S/00020609/8), 101/1 (KW BY1S/00021068/0), 100 (KW BY1S/00004097/7), 99 (KW BY1S/00033988/2), 130/1 (KW BY1S/00031164/6), 131/2 (KW BY1S/00028015/3), 132/2 (brak KW), 133 (KW BY1S/00004099/1), 136 (KW BY1S/00020154/3), 135 (KW BY1S/00004099/1), 137/5 (KW BY1S/00022872/6), 86 (KW BY1S/00033988/2), 128 (KW BY1S/00005603/5), 83/6 (KW BY1S/00020523/1), 320/1 (KW BY1S/00004118/1), 1/4-LP (KW BY1S/00043966/5), 277/1 (KW BY1S/00022442/3), 278/10 (KW BY1S/00060578/3), 199/7 (KW BY1S/00024796/3), 199/12 (KW BY1S/00046550/7), 200/7 (KW BY1S/00052087/5), 199/8 (brak KW), 199/6 (brak KW), 200/2 (brak KW), 192/6 (KW BY1S/00047860/0), 192/10 (KW BY1S/00009279/2), 192/11 (KW BY1S/00009279/2), 192/14 (KW BY1S/00007983/6), 192/17 (KW BY1S/00060359/2), 192/16 (KW BY1S/00051035/9), 197/15 (KW BY1S/00005344/1), 196/1 (KW BY1S/00004586/2), 195 (KW BY1S/00004586/2), 194/1 (KW BY1S/00017323/5), 194/2 (KW BY1S/00014300/7), 194/3 (KW BY1S/00014300/7), 134 (KW BY1S/00028987/7), 139 (KW BY1S/00028987/7), 578 (KW BY1S/00028987/7), 572 (KW BY1S/00028987/7), 19 (KW BY1S/00028987/7), 39/2 (KW BY1S/00047649/5), 32/2 (KW BY1S/00047649/5), 40/2 (KW BY1S/00028987/7), 107/1 (KW BY1S/00047649/5), 40/1 (KW BY1S/00028987/7), 75/3 (KW BY1S/00028987/7), 188/1 (BY1S/00060593/4), 276/1 (KW BY1S/00028987/7), 274 (KW BY1S/00048871/7), 220 (KW BY1S/00047649/5), 588 (KW BY1S/00047649/5), 586/2 (KW BY1S/00047649/5); obręb 0002 Branica, dz. nr ewid.: 42/1 (KW BY1S/00018853/6), 43 (KW BY1S/00054939/7), 50/2 (KW BY1S/00054939/7), 50/4 (KW BY1S/00054939/7), 25/4 (KW BY1S/00054939/7), 25/7 (KW BY1S/00054939/7), 25/6 (KW BY1S/00060240/5), 274/6 (KW BY1S/00001472/9), 274/7 (BY1S/00035935/0), 268/2 (KW BY1S/00035935/0), 250/3 (KW BY1S/00035935/0), 252/9 (KW BY1S/00026912/7), 244/3 (KW BY1S/00001701/4), 313 (KW BY1S/00023142/7), 311 (KW BY1S/00049554/6), 306/12 (KW BY1S/00056990/6), 306/18 (KW BY1S/00062635/5) ,306/14 (KW BY1S/00062635/5), 306/15 (KW BY1S/00060959/8), 306/16 (KW BY1S/00060936/1), 306/19 (KW BY1S/00062592/1), 306/20 (KW BY1S/00062593/8), 312 (KW BY1S/00049554/6), 306/17 (KW BY1S/00055665/2), 306/11 (KW BY1S/00026912/7), 305/4 (KW BY1S/00056990/6), 305/5 (KW BY1S/00055797/6), 294 (KW BY1S/00054429/9), 296 (KW BY1S/00026912/7), 295 (KW BY1S/00003803/3), 289/11 (KW BY1S/00051833/3), 289/13 (KW BY1S/00051833/3), 289/12 (KW BY1S/00051833/3), 289/9 (KW BY1S/00051833/3), 289/8 (KW BY1S/00051833/3), 288/5 (KW BY1S/00060331/0), 288/6 (KW BY1S/00060332/7), 288/3 (KW BY1S/00060330/3), 287/2 (KW BY1S/00062189/3), 287/1 (KW BY1S/00056957/3), 285/2 (KW BY1S/00056957/3), 285/1 (KW BY1S/00028267/4), 284 (KW BY1S/00054190/4), 283 (KW BY1S/00060379/8), 282 (KW BY1S/00060379/8), 37/2 (KW BY1S/00029057/6), 31/2 (KW BY1S/00029057/6), 326 (KW BY1S/00029057/6), 310/1 (KW BY1S/00029057/6), 293 (KW BY1S/00029057/6); obręb 0008 Krupocin, dz. nr ewid.: 63/1 (KW BY1S/00044911/2), 61/1 (KW BY1S/00017418/8), 95/4 (KW BY1S/00058613/4), 96/11 (KW BY1S/00039366/8), 87/9 (KW BY1S/00001269/3), 78/3 (KW BY1S/00043870/5), 73/2 (KW BY1S/00043870/5), 73/1 (KW BY1S/00043870/5), 93 (KW BY1S/00047856/9), 74/3 (KW BY1S/00043870/5), 74/4 (KW BY1S/00043870/5), 70/2 (KW BY1S/00022927/7), 69/4 (KW BY1S/00024161/3), 69/5 (KW BY1S/00028432/2), 69/6 (KW BY1S/00023142/7), 69/1 (KW BY1S/00063207/3), 71/1 (KW BY1S/00022927/7), 68/1 (KW BY1S/00020341/1), 65 (KW BY1S/00009752/2), 64/2 (KW BY1S/00049720/1), 94 (KW BY1S/00029061/7);

gmina Lniano, obręb 0002 Błądzim, dz. nr ewid.: 310-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/1-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/9-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/4-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/2-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/8-LP (KW BY1S/00043953/1), 311/3-LP (KW BY1S/00043953/1), 496 (KW BY1S/00048240/5), 306/1-LP (KW BY1S/00043953/1), 568 (KW BY1S/00047648/8);

gmina Świekatowo, obręb 0020 Tuszyny, dz. nr ewid.: 20/1 (KW BY1S/00051845/0), 19 (KW BY1S/00051845/0), 18/2 (KW BY1S/00051845/0), 306/3-LP (KW BY1S/00044043/6), 16/2 (KW BY1S/00051845/0), 14/2 (KW BY1S/00010573/3), 299/11-LP (KW BY1S/00044043/6), 17/1 (KW BY1S/00019685/4), 15/1 (KW BY1S/00046652/2), 12/1 (KW BY1S/00019685/4); obręb 0009 Lipienica, dz. nr ewid.: 39/4 (KW BY1S/00041807/9), 76/6 (KW BY1S/00014925/4), 290/2-LP (KW BY1S/00044067/0), 290/4 (KW BY1S/00044067/0), 70 (BY1S/00007307/4), 69/3 (KW BY1S/00013226/7), 63/2 (KW BY1S/00013226/7), 63/1 (KW BY1S/00013226/7), 64 (KW BY1S/00018247/5), 65 (KW BY1S/00018248/2), 52/8 (KW BY1S/00018248/2), 52/4 (KW BY1S/00038837/4), 52/2 (KW BY1S/00018248/2), 74/1 (KW BY1S/00035974/5), 59/1 (KW BY1S/00035974/5), 66/1 (KW BY1S/00055476/0); obręb 0021 Zalesie Królewskie, dz. nr ewid.: 135/20 (KW BY1S/00002798/7), 135/2 (KW BY1S/00002798/7), 131/5 (KW BY1S/00009268/2), 131/3 (KW BY1S/00050138/4), 133 (KW BY1S/00021528/3), 132 (BY1S/00019847/8), 151 (KW BY1S/00045715/5);

Powiat tucholski:

gmina Lubiewo, obręb 0010 Trutnowo, dz. nr ewid.: 48/2 (KW BY1T/00009157/2), 48/1 (KW BY1T/00009157/2), 48/3 (KW BY1T/00009157/2), 46 (KW BY1T/00013979/1), 47 (KW BY1T/00009157/2), 22 (KW BY1T/00009157/2), 20/2 (KW BY1T/00006842/0), 18/2 (KW BY1T/00007944/2), 13/2 (KW BY1T/00021400/1), 13/1 (BY1T/00014097/1), 12/2 (KW BY1T/00026938/6), 1/6 (brak KW), 1/8 (BY1T/00021400/1), 55/1 (KW BY1T/00033390/4), 52/1 (KW BY1T/00027985/7), 38 (KW BY1T/00026938/6), 12/1 (KW BY1T/00026938/6), 14/1 (KW BY1T/00026938/6), 14/3 (KW BY1T/00026938/6), 11/3 (KW BY1T/00026938/6), 11/1 (KW BY1T/00026938/6), 6/4 (KW BY1T/00026938/6); obręb 0005 Lubiewice, dz. nr ewid.: 233/4 (KW BY1T/00014852/2), 236/4 (KW BY1T/00010341/9), 208/2 (KW BY1T/00014852/2), 170/3 (KW BY1T/00014852/2), 169/2 (KW BY1T/00010886/1), 164/1 (KW BY1T/00009010/0), 163/1 (KW BY1T/00011761/6), 143 (KW BY1T/00011762/3), 142/2 (KW BY1T/00008860/6), 138 (brak KW), 63/1 (KW BY1T/00019938/4), 64/1 (KW BY1T/00007130/3), 65/1 (KW BY1T/00010937/4), 21/1 (KW BY1T/00010992/7), 159/6-LP (KW BY1T/00007525/9), 301 (KW BY1T/00026745/6), 171/2 (KW BY1T/00026745/6), 149/3 (KW BY1T/00026745/6), 142/4 (KW BY1T/00001269/4), 136/2 (KW BY1T/00026745/6), 65/2 (KW BY1T/00027322/2), 64/2 (KW BY1T/00027322/2), 92/6 (KW BY1T/00027985/7), 296 (KW BY1T/00027322/2), 21/2 (KW BY1T/00027322/2); obręb 0006 Lubiewo, dz. nr ewid.: 704/2 (KW BY1T/00036343/1), 696/10 (KW BY1T/00014812/0), 696/11 (KW BY1T/00014812/0), 696/12 (KW BY1T/00014812/0), 696/13 (KW BY1T/00032526/0), 696/14 (KW BY1T/00032527/7), 696/8 (KW BY1T/00033064/0), 696/15 (KW BY1T/00032528/4), 696/16 (KW BY1T/00032529/1), 696/17 (KW BY1T/00014812/0), 696/18 KW BY1T/00033247/7), 696/7 (KW BY1T/00033044/4), 696/6 (KW BY1T/00033065/7), 696/5 (KW BY1T/00014812/0), 696/2 (KW BY1T/00014370/9); obręb 0001 Bysław, dz. nr ewid.: 520 (BY1T/00033241/5), 777/3 (KW BY1T/00019659/4), 777/2 (KW BY1T/00022269/7), 515/7 (KW BY1T/00000170/6), 558/1 (KW BY1T/00005374/1), 567 (KW BY1T/00005374/1), 555/4 (KW BY1T/00001514/7), 556/2 (KW BY1T/00036841/2), 552 (KW BY1T/00007501/5), 554 (KW BY1T/00006188/7), 536/1 (KW BY1T/00012401/2), 535/3 (KW BY1T/00033426/6), 538/1 (KW BY1T/00005285/0), 549/2 (KW BY1T/00005285/0), 535/4 (KW BY1T/00000907/2), 548/2 (KW BY1T/00004694/3), 538/2 (KW BY1T/00033426/6), 543 (KW BY1T/00029917/4), 973 (KW BY1T/00001623/4), 544 (BY1T/00031776/0), 526/3 (BY1T/00000583/4), 614/5 (KW BY1T/00028919/1), 615/2 (KW BY1T/00033192/6), 412/47 (KW BY1T/00037052/1), 49/3 (KW BY1T/00011721/4), 45 (KW BY1T/00002712/2), 44 (KW BY1T/00002713/9), 43 (KW BY1T/00001409/8), 41 (BY1T/00022185/4), 40 (KW BY1T/00005011/9), 38 (KW BY1T/00005011/9), 35 (brak KW), 36 (KW BY1T/00005011/9), 28/1 (KW BY1T/00031725/8), 28/2 (KW BY1T/00005456/0), 6 (BY1T/00005456/0), 7/2 (KW BY1T/00028081/7), 4 (KW BY1T/00011554/2), 5 (KW BY1T/00007254/8), 522 (BY1T/00026830/9), 557 (KW BY1T/00026830/9), 523/1 (KW BY1T/00026830/9), 539/2 (KW BY1T/00026830/9), 526/1 (KW BY1T/00027985/7), 597/2 (KW BY1T/00027985/7), 614/1 (KW BY1T/00027985/7), 49/4 (KW BY1T/00029381/7), 56 (KW BY1T/00027985/7), 8 (KW BY1T/00035337/9), 30 (KW BY1T/00031653/2); obręb 0002 Bysławek, dz. nr ewid.: 30/1 (KW BY1T/00007253/1), 175 (brak KW), 28 (KW BY1T/00011554/2), 18 (KW BY1T/00009215/7), 16/1 (KW BY1T/00011170/6), 14/1 (BY1T/00010336/1), 13/2 (KW BY1T/00027281/2), 9 (KW BY1T/00001793/6), 8/2 (KW BY1T/00032837/3), 8/1 (KW BY1T/00027946/2), 7 (KW BY1T/00000236/7), 23 (KW BY1T/00027985/7), 11 (KW BY1T/00026937/9), 6/2 (brak KW), 29 (KW BY1T/00035337/9); obręb 0007 Minikowo, dz. nr ewid.:  5/5 (KW BY1T/00030044/3), 7/1 (KW BY1T/00016500/4), 10 (KW BY1T/00034058/2), 105/1 (KW BY1T/00033592/0), 111 (KW BY1T/00001299/3), 113 (KW BY1T/00003298/0), 27/8-LP (KW BY1T/00027382/0), 26- LP (KW BY1T/00027382/0), 25-LP (KW BY1T/00027382/0), 12/4-LP ( KW BY1T/00027382/0), 11/4-LP (KW BY1T/00027382/0), 28-LP (KW BY1T/00027382/0), 15-LP (KW BY1T/00027382/0), 16-LP (KW BY1T/00027382/0), 17-LP (KW BY1T/00027382/0), 5/5-LP (KW BY1T/00027382/0), 6/5-LP (KW BY1T/00027382/0), 7/5-LP (KW BY1T/00027382/0), 2/10-LP (KW BY1T/00027382/0), 2/8-LP (KW BY1T/00027382/0), 104/1 (KW BY1T/00026883/5), 687 (KW BY1T/00030578/5);

gmina Cekcyn, obręb 0002 Cekcyn, dz. nr ewid.: 1325/4 (KW BY1T/00008621/9), 1318/15 (KW BY1T/00007308/2), 1318/1 (KW BY1T/00007308/2), 1318/16 (KW BY1T/00007308/2), 1318/14 (KW BY1T/00007308/2), 1318/6 (KW BY1T/00007308/2), 6166/2 (KW BY1T/00032793/2), 6166/1 (KW BY1T/00013964/3), 1337 (KW BY1T/00002701/2), 1321/2 (KW BY1T/00032339/2), 1321/1 (KW BY1T/00027963/7), 1323/2 (BY1T/00027963/7), 1322/1 (KW BY1T/00027963/7), 1315 (KW BY1T/00027963/7), 1307/1 (KW BY1T/00027963/7), 1307/2 (KW BY1T/00011685/9), 1319/1 (KW BY1T/00031724/1), 1331 (KW BY1T/00028935/9);

gmina Gostycyn, obręb 0009 Piła, dz. nr ewid.: 720/2 (KW BY1T/00032830/4), 716/1 (KW BY1T/00032016/2), 1211/4 (KW BY1T/00004174/2), 712/21 (KW BY1T/00000552/8), 1211/2 (BY1T/00027160/8), 1211/1 (KW BY1T/00004174/2), 720/4 (KW BY1T/00028442/6), 720/5 (KW BY1T/00028442/6), 712/1 (KW BY1T/00006351/1), 690/4 (KW BY1T/00028442/6), 690/6 (KW BY1T/00028442/6), 715/1 (KW BY1T/00028442/6), 713/2 (KW BY1T/00027160/8), 713/1 (KW BY1T/00028442/6), 719/1 (KW BY1T/00028936/6); obręb 0003 Łyskowo, dz. nr ewid.: 6168/6 (KW BY1T/00005673/7), 6169 (KW BY1T/00005673/7), 6170/2 (BY1T/00005673/7), 63 (KW BY1T/00029319/2), 6151 (KW BY1T/00005673/7), 62 (KW BY1T/00029319/2), 59/4 (KW BY1T/00029319/2), 57 (KW BY1T/00029319/2), 43 (KW BY1T/00004916/6), 42 (KW BY1T/00021175/4), 41 (KW BY1T/00004918/0), 54/2 (KW BY1T/00029319/2), 32 (KW BY1T/00004912/8), 33/1 (KW BY1T/00004915/9), 36/3 (KW BY1T/00037151/5), 37/5 (KW BY1T/00034060/9), 26 (KW BY1T/00035004/6), 22/2 (KW BY1T/00035004/6), 27 (KW BY1T/00009631/9), 24 (KW BY1T/00014303/9), 25 (KW BY1T/00000810/5), 6049/1 (KW BY1T/00005673/7), 60/2 (KW BY1T/00027140/2), 99 (KW BY1T/00032936/7), 61/2 (KW BY1T/00027140/2), 58 (KW BY1T/00027140/2), 56 ( KW BY1T/00027140/2), 154 (KW BY1T/00023596/5), 4 (KW BY1T/00034715/6), 34/1 (KW BY1T/00027140/2), 28 (KW BY1T/00027140/2), 23/1 (KW BY1T/000027140/2), 23/2 (KW BY1T/00027140/2); obręb 0008 Wielki Mędromierz, dz. nr ewid.: 264 (KW BY1T/00006937/3), 263/3 (KW BY1T/00035529/2);

gmina Tuchola – obszar wiejski, obręb 0006 Mały Mędromierz, dz. nr ewid.: 505 (KW BY1T/00010873/7), 504 (KW BY1T/00010873/7), 503 (KW BY1T/00001982/8), 502 (KW BY1T/00002629/3, 501 (KW BY1T/00010383/5), 191 (KW BY1T/00005964/4), 190 (brak KW), 187 (brak KW), 189 (brak KW), 186/2 (KW BY1T/00014174/5), 185/2 (KW BY1T/00005076/2), 154/1 (KW BY1T/00005076/2), 154/3 (KW BY1T/00005076/2), 169/3 (KW BY1T/00005076/2), 168/5 (KW BY1T/00035517/5), 167/5 (KW BY1T/00035517/5), 165/5 (KW BY1T/00035517/5), 411 (KW BY1T/00003127/1), 410 (KW BY1T/00002635/8), 409 (KW BY1T/00002635/8), 407 (KW BY1T/00001229/2), 406 (KW BY1T/00003131/2), 405 (KW BY1T/00003132/9), 404 (KW BY1T/00003133/6), 403 (KW BY1T/00003134/3), 402 (KW BY1T/00006195/9), 96 (KW BY1T/00015640/0), 95 KW BY1T/00029084/5), 94 (KW BY1T/00004349/0), 93/2 (KW BY1T/00034838/4), 93/5 (KW BY1T/00037815/8), 93/6 KW BY1T/00000642/6), 93/3 (KW BY1T/00037141/2), 91/2 (KW BY1T/00000299/6), 89/2 (KW BY1T/00007865/4), 88/6 (KW BY1T/00000393/5), 88/11 (BY1T/00026755/9), 88/9 (KW BY1T/00035882/4), 88/10 (KW BY1T/00035882/4), 88/7 (KW BY1T/00032559/0), 85/9 (KW BY1T/00011852/1), 69 (KW BY1T/00000665/3), 68 (KW BY1T/00004306/7), 45/2 (KW BY1T/00000316/2), 50 (KW BY1T/00003726/0), 51 (KW BY1T/00003725/3), 42 (KW BY1T/00001500/6), 33 (KW BY1T/00011764/7), 35/1 (KW BY1T/00031727/2), 32 (KW BY1T/00011764/7), 28 (KW BY1T/00001545/3), 29 (KW BY1T/00001491/9), 30 (KW BY1T/00001522/6), 21 (KW BY1T/00030526/6), 20/2 (KW BY1T/00000751/3), 10 (KW BY1T/00000664/6), 544 (KW BY1T/00019901/6), 192 (KW BY1T/00019901/6), 186/3 (KW BY1T/00019853/4), 185/1 (KW BY1T/00035900/7), 154/2 (KW BY1T/00019901/6), 169/2 (KW BY1T/00035900/7), 101/1 (KW BY1T/00019901/6), 393/7 (KW BY1T/00033151/7), 393/8 (KW BY1T/00033150/0), 64/1 (KW BY1T/00031223/9), 86 (KW BY1T/00029985/1), 26 (KW BY1T/00010182/6), 7 (KW BY1T/00019903/0), 8 (KW BY1T/00019903/0), 22/3 (KW BY1T/00033349/2), 22/4 (KW BY1T/00029985/1), 12/2 (KW BY1T/00033349/2), 9/1 (KW BY1T/00031660/4), 19 (KW BY1T/00035067/5); obręb 0001 Bladowo, dz. nr ewid.: 185/4 (KW BY1T/00005240/3), 183 (KW BY1T/00000299/6), 179/2 (brak KW), 178/2 (KW BY1T/00023237/1), 173/8 (KW BY1T/00025033/5), 173/7 (KW BY1T/00032795/6), 173/6 (KW BY1T/00005095/1), 173/5 (KW BY1T/00025033/5), 171 (KW BY1T/00025313/2), 168 (KW BY1T/00017055/6), 167 (KW BY1T/00014200/7), 166/4 (KW BY1T/00028711/3), 166/3 (KW BY1T/00028711/3), 165 (KW BY1T/00006907/4), 173/4 (BY1T/00006907/4), 173/3 (KW BY1T/00009458/2), 123/1 (KW BY1T/00030399/6), 123/2 (KW BY1T/00001402/9), 122/2 (KW BY1T/00001426/3), 121/2 (KW BY1T/00001403/6), 120/2 (KW BY1T/00001404/3), 119/2 (KW BY1T/00000328/9), 118/2 (KW BY1T/00000131/1), 551/3 (KW BY1T/00030399/6), 552/1 (KW BY1T/00030399/6), 552/2 (KW BY1T/00009521/5), 118/1 (KW BY1T/00030399/6), 147/1 (KW BY1T/00030399/6), 110/1 (KW BY1T/00019205/7), 110/4 (KW BY1T/00028313/3), 114 (KW BY1T/00007306/8), 115/10 (KW BY1T/00018322/6), 115/6 (KW BY1T/00024594/8), 113/3 (KW BY1T/00027181/1), 129/4 (KW BY1T/00025034/2), 128 (KW BY1T/00002896/5), 125 (KW BY1T/00005288/1), 90/1 (KW BY1T/00010114/9), 76 (KW BY1T/00000537/7), 58/1 (KW BY1T/00003864/9), 57 (KW BY1T/00003864/9), 56 (KW BY1T/00006126/5), 55 (KW BY1T/00025524/4), 47/2 (KW BY1T/00017037/4), 47/4 (KW BY1T/00019878/5), 47/1 (KW BY1T/00019878/5), 47/12 (KW BY1T/00017037/4), 47/11 (KW BY1T/00017037/4), 47/8 (KW BY1T/00017037/4), 539 (KW BY1T/00036250/2), 540 (KW BY1T/00005512/1), 27 KW BY1T/00023681/8), 184 (KW BY1T/00029985/1), 176 ( KW BY1T/00029985/1), 172 (KW BY1T/00029985/1), 346/2 (KW BY1T/00030399/6), 112/3 (KW BY1T/00019903/0), 551/4 (KW BY1T/00030785/9), 147/2 (KW BY1T/00019878/5), 63/2 (KW BY1T/00019903/0), 47/3 (KW BY1T/00019878/5), 29 (KW BY1T/00019878/5), 236/2 (KW BY1T/00034575/2);

gmina Tuchola, obręb 0001 Miasto Tuchola, dz. nr ewid.: 182 (brak KW), 314 (KW BY1T/00002319/7), 290/1 (KW BY1T/00000427/3), 151/1 (KW BY1T/00019902/3), 397/2(KW BY1T/00032021/0), 279/5 (KW BY1T/00014495/1);

gmina Kęsowo, obręb 0008 Żalno, dz. nr ewid.: 202 (KW BY1T/00001213/7), 555 (BY1T/00006312/6), 557 (KW BY1T/00004195/5), 201 (KW BY1T/00003413/3), 200 (KW BY1T/00034359/2), 556 (KW BY1T/00009660/1), 198 (KW BY1T/00031618/5), 194 (KW BY1T/00031590/2), 192 (KW BY1T/00029567/5), 191 (KW BY1T/00031589/2), 190 (KW BY1T/00017225/9), 187 (brak KW), 186 (KW BY1T/00003416/4), 185 (KW BY1T/00003416/4), 184 (KW BY1T/00003415/7), 183 (brak KW), 182/1 (KW BY1T/00003413/3), 181 (KW BY1T/00001213/7), 628 (KW BY1T/00001212/0), 176/4 (KW BY1T/00010549/7), 175/3 (KW BY1T/00027379/6), 175/4 (KW BY1T/00007933/2), 173/5 (KW BY1T/00000158/6), 166/1 (KW BY1T/00003235/1), 167/1 (KW BY1T/00003332/1), 165/1 (brak KW), 471/2 (KW BY1T/00008167/8), 471/3 (KW BY1T/00030615/7), 472 (KW BY1T/00005013/3), 470/6 (KW BY1T/00007410/0), 470/7 (KW BY1T/00021803/6), 513/2 (KW BY1T/00006462/2), 513/1 (KW BY1T/00034111/2), 512 (KW BY1T/00011226/4), 554 ( KW BY1T/00014743/5), 503 (KW BY1T/00002642/0), 502/1 (BY1T/00010391/4), 502/5 (KW BY1T/00010392/1), 500/1 (KW BY1T/00029961/7), 499 (KW BY1T/00003825/4), 494/9 (KW BY1T/00012042/7), 494/6 (KW BY1T/00003825/4), 493 (KW BY1T/00012042/7), 492 (KW BY1T/00003421/2), 197 (KW BY1T/00020561/0), 168 (KW BY1T/00028994/0), 162 (KW BY1T/00030389/3), 511 (KW BY1T/00020561/0), 259/3 (KW BY1T/00020561/0), 498 (KW BY1T/00034144/2); obręb 0006 Piastoszyn, dz. nr ewid.:  189 (KW BY1T/00009137/6), 165/1 (KW BY1T/00009137/6), 139 (KW BY1T/00026313/9), 140/3 (KW BY1T/00026873/2), 138 (KW BY1T/00026313/9), 102 (KW BY1T/00003591/4), 96/2 (KW BY1T/00018866/1), 96/3 (KW BY1T/00019353/9), 94/1 (KW BY1T/00009137/6), 59/1 (KW BY1T/00009137/6), 54 (KW BY1T/00030389/3), 188/1 (KW BY1T/00023876/2), 137 (KW BY1T/00028994/0), 95/1 (KW BY1T/00023824/3), 93 (KW BY1T/00023876/2), 57/4 (KW BY1T/00032706/6), 57/3  (KW BY1T/00032706/6).

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,  urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie
o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji (art. 34 ust. 2 i art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust3
w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nrtelefonu 52 34 97 400, 52 34 97 746;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K.p.a., że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.2.2021.EP