Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r., znak: WST.612.1.580.2021.KMR;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.853.2021.2.PDo;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43/TZ/2021 z dnia 9 grudnia
2021 r., znak: ZKPPT.7637.360.2021;

- Starostę Toruńskiego z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: AB.673.19.2021.KM;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
w ramach projektu POIiŚ 5.1-19.4 PN. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – Infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013”, na działkach nr ewid. 56 i 57, obręb 0003 Kamionki Małe, gmina Łysomice
”.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa