Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: WST.612.1.579.2021.KMR;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 17 grudnia 2021 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.125.21;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.855.2021.2.WP;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 42/TZ/2021 z dnia 9 grudnia
2021 r., znak: ZKPPT.7637.359.2021;

- Starostę Świeckiego z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: BOŚ.673.Dr.2551.2021;

 

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10838_L208_ Grupa_004 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid 316/4, obręb 0009 Mniszek, gmina Dragacz oraz na działce nr ewid. 5/13, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.46.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa