Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK

Informacja o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją nr 356/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 16 września
2016 r., znak: ArB.6740.244.2016, odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej Wielgie - elektrownia wiatrowa EW11 zlokalizowana na działkach nr 525, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2 w obrębie Wielgie, gmina Wielgie, decyzją z dnia 30 grudnia 2021 r., stwierdzono, że decyzja Starosty Lipnowskiego
nr 356/2016 z dnia 16 września 2016 r., znak: ArB.6740.244.2016 została wydana
z naruszeniem prawa, ale na skutek okoliczności, o których mowa w art. 146 § 1 Kpa, nie może być ona uchylona.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98 w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK