Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 11.01.2022 r. – 25.01.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.8.7.2021.MO
dot. stwierdzenia, że decyzja Starosty Lipnowskiego nr 358/2016 z dnia 16 września 2016 r., znak: ArB.6740.253.2016 została wydana z naruszeniem prawa, ale na skutek okoliczności,
o których mowa w art. 146 § 1 Kpa, nie może być ona uchylona.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: PDFdecyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. (2,49MB)