Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach z dnia 17 listopada 2021 r., znak: PZD.TO.456.152.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.821.2021.2.DL;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/TZ/2021 z dnia 25 listopada
2021 r., znak: ZKPPT.7637.342.2021;

 

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11248_L018_ Czerniewice_001 dla modernizacji linii kolejowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 123/47, obręb 0006 Czerniewice 1, gmina Choceń”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa