Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2021 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pana Łukasza
Dardas - pełnomocnika, wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania odwiertów geologicznych oraz poprzez które, zaplanowano dojazd do miejsc wykonywania planowanych badań geologicznych
dla planowanej inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP8,4 MPa
w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu w/c na odcinku Gruczno – Świecie”,
które stanowi część inwestycji pn.: „Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko
-pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat tucholski

1.

Świecie

Dworzysko

51/16

BY1S/00013769/5

2.

Świecie

Wielki Konopat

382/2

BY1S/00058978/0

3.

Świecie

Wielki Konopat

217/1

KW 45815 (SR w Świeciu)

 

Z aktami sprawy można zapoznać się z aktami sprawy wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godz. 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta i Gminy Świecie oraz w gazecie
o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)