Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT

  OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   10  grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) dalej kpa zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski dnia 8 grudnia 2021 r., wydał postanowienie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty Bydgoskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WN.683.139.2019, odmawiającego wnioskodawczyniom wznowienia postępowania znak: WN.673.24.2014 zakończonego ostateczną decyzją Starosty Bydgoskiego  z dnia 18 lutego 2015 r. o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych – ulicy Kwiatowej, Poprzecznej, Świerkowej i Leśnej w miejscowości Brzoza w gminie Nowa Wieś Wielka”,

                  

utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie.

 

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionego postanowienia mogą się zapoznać z jego treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61, e-mail: mtytulski@bydgoszcz.uw.gov.pl), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 08.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Postanowienie jest ostateczne. Strony mają prawo wniesienia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT

 

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                      Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

                                                          

                         .