Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/685/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.15.56.21.TZ;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2021 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.159.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.808.2021.2.WP;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 39/TZ/2021 z dnia 18 listopada
2021 r., znak: ZKPPT.7637.337.2021;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 15 listopada 2021 r., znak: AB.673.149.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 180 PE, na działkach nr ewid. 5/1 i 14/25, obręb 0001 Inowrocław, gmina Inowrocław Miasto”.

 

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa