Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu z dnia 19 listopada 2021 r., znak: ZDW.RDW2.12.509.190.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.805.2021.2.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/TZ/2021 z dnia 18 listopada
2021 r., znak: ZKPPT.7637.338.2021;

- Starostę Toruńskiego z dnia 12 listopada 2021 r., znak: AB.673.18.2021KM;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej na linię kablową w linii SN-15 kV GPZ Przysiek-Wylęgarnia – odgałęzienie kier. ST „Kąkol 5” do stanowiska z odłącznikiem
nr 1945 oraz odgałęzienie kier. rozłącznik podziałowy nr 878, na działkach nr ewid. 95/7
i 95/8, obręb 0002 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka
”.

 

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa