Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.

Powiat włocławski, jednostka ewidencyjna 041812_5 Lubraniec-obszar wiejski

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0020 Lubraniec Parcele: 69/14 (69/55, 69/56, 69/57), 67 (67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5), 33/68 (33/69, 33/70, 33/71, 33/72), 33/6 (33/73, 33/74, 33/75), 32/2 (32/3, 32/4, 32/5), 32/1 (32/6, 32/7, 32/8), 31/3 (31/4, 31/5, 31/6), 23 (23/1, 23/2, 23/3), 20/1 (20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7), 16/2 (16/3, 16/4, 16/5), 20/2 (20/8, 20/9), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 18 (18/1, 18/2), 11 (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5), 210 (210/1, 210/2, 210/3), 206 (206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5), 204/2 (204/3, 204/4, 204/5), 203 (203/1, 203/2, 203/3), 201/11 (201/15, 201/16), 201/12 (201/17, 201/18), 201/14 (201/19, 201/20, 201/21), 200/6 (200/7, 200/8, 200/9), 199/2 (199/3, 199/4, 199/5), 198 (198/1, 198/2, 198/3), 197/2 (197/3, 197/4, 197/5), 196/1 (196/3, 196/4, 196/5), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 190/3 (190/4, 190/5, 190/6), 186/2 (186/3, 186/4, 186/5), 185/2 (185/3, 185/4, 185/5), 185/1 (185/6, 185/7, 185/8);

Obręb 0017 Kolonia Piaski: 170/1 (170/3, 170/4, 170/5), 169/1 (169/3, 169/4, 169/5), 168/1 (168/3, 168/4, 168/5), 167/1 (167/3, 167/4, 167/5), 166/1 (166/3, 166/4, 166/5), 165/1 (165/3, 165/4, 165/5), 164/1 (164/3, 164/4, 164/5), 163/1 (163/4, 163/5, 163/6), 162/4 (162/6, 162/7, 162/8), 158/1 (158/6, 158/7, 158/8), 158/2 (158/3, 158/4, 158/5), 156/1 (156/3, 156/4, 156/5), 154/1 (154/3, 154/4, 154/5, 154/6), 154/2 (154/7, 154/8), 153/1 (153/3, 153/4), 153/2, 152/1 (152/3, 152/4, 152/5), 152/2 (152/6, 152/7), 146 (146/1, 146/2, 146/3), 115/2 (115/6, 115/7), 115/1 (115/3, 115/4, 115/5), 114/1 (114/3, 114/4), 114/2, 113/2 (113/6, 113/7), 113/1 (113/3, 113/4, 113/5), 112/1 (112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7), 111/1 (111/3, 111/4, 111/5, 111/6), 110 (110/1, 110/2, 110/3, 110/4), 108/1 (108/3, 108/4, 108/5, 108/6), 107/1 (107/3, 107/4, 107/5, 107/6), 106/1 (106/3, 106/4), 100 (100/1, 100/2, 100/3, 100/4), 75/2 (75/3, 75/4, 75/5, 75/6), 74 (74/1, 74/2, 74/3, 74/4), 73 (73/1, 73/2, 73/3, 73/4), 72 (72/1, 72/2, 72/3, 72/4), 71 (71/1, 71/2, 71/3, 71/4), 70/1 (70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8), 70/2 (70/9, 70/10), 69/2 (69/3, 69/4), 57 (57/1, 57/2, 57/3), 85 (85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5), 176 (176/1, 176/2, 176/3), 181 (181/1, 181/2, 181/3), 184 (184/1, 184/2, 184/3), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 193 (193/1, 193/2, 193/3), 197/1 (197/4, 197/5, 197/6), 200 (200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5), 276 (276/1, 276/2, 276/3), 214/1 (214/2, 214/3, 214/4), 213/1 (213/2, 213/3), 216 (216/1, 216/2, 216/3), 215, 76/2 (76/5, 76/6), 277 (277/1, 277/2, 277/3), 237 (237/1, 237/2), 236 (236/1, 236/2), 234/1 (234/2, 234/3), 235, 233/2 (233/3, 233/4), 278 (278/1, 278/2, 278/3), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2), 263/2 (263/3, 263/4), 263/1 (263/5, 263/6), 264, 265 (265/1, 265/2);

Obręb 0006 Borek: 49 (49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6), 50 (50/1, 50/2, 50/3, 50/4), 51 (51/1, 51/2), 97/1 (97/2, 97/3), 98/2 (98/6, 98/7), 98/1 (98/8, 98/9), 98/3 (98/4, 98/5), 118/2 (118/5, 118/6), 118/1 (118/3, 118/4);

Obręb 0021 Lubrańczyk: 31/3, 16/1, 31/5, 31/6 (31/9, 31/10), 31/7 (31/14, 31/15), 31/8 (31/11, 31/12, 31/13), 33/1, 236/1 (236/3, 236/4), 34/1, 34/2 (34/3, 34/4), 16/2 (16/3, 16/4), 6/3 (6/5, 6/6, 6/7, 6/8), 1/1 (1/10, 1/11), 6/1 (6/12, 6/13), 6/4 (6/9, 6/10, 6/11).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
  dla realizacji inwestycji:

Obręb 0020 Lubraniec Parcele: 68, 69/54, 69/53, 218/2, 69/14 (69/55, 69/56, 69/57), 67 (67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5), 33/68 (33/69, 33/70, 33/71, 33/72), 33/44, 33/67, 33/6 (33/73, 33/74, 33/75), 32/2 (32/3, 32/4, 32/5), 32/1 (32/6, 32/7, 32/8), 31/3 (31/4, 31/5, 31/6), 31/1, 31/2, 23 (23/1, 23/2, 23/3), 16/2 (16/3, 16/4, 16/5), 20/1 (20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7), 20/2 (20/8, 20/9), 18 (18/1, 18/2), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 11 (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5), 210 (210/1, 210/2, 210/3), 207, 206 (206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5), 204/2 (204/3, 204/4, 204/5), 203 (203/1, 203/2, 203/3), 201/11 (201/15, 201/16), 199/2 (199/3, 199/4, 199/5), 198 (198/1, 198/2, 198/3), 197/2 (197/3, 197/4, 197/5), 196/1 (196/3, 196/4, 196/5), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 190/3 (190/4, 190/5, 190/6), 186/2 (186/3, 186/4, 186/5), 200/6 (200/7, 200/8, 200/9);

Obręb 0017 Kolonia Piaski: 170/1 (170/3, 170/4, 170/5), 169/1 (169/3, 169/4, 169/5), 168/1 (168/3, 168/4, 168/5), 167/1 (167/3, 167/4, 167/5), 166/1 (166/3, 166/4, 166/5), 165/1 (165/3, 165/4, 165/5), 164/1 (164/3, 164/4, 164/5), 163/1 (163/4, 163/5, 163/6), 162/4 (162/6, 162/7, 162/8), 158/1 (158/6, 158/7, 158/8), 158/2 (158/3, 158/4, 158/5), 156/1 (156/3, 156/4, 156/5), 154/1 (154/3, 154/4, 154/5, 154/6), 153/1 (153/3, 153/4), 152/1 (152/3, 152/4, 152/5), 146 (146/1, 146/2, 146/3), 151/2, 152/2 (152/6, 152/7), 112/2, 113/2 (113/6, 113/7), 154/2 (154/7, 154/8), 115/2 (115/6, 115/7), 159/2, 161/3, 162/5, 163/3, 115/1 (115/3, 115/4, 115/5), 114/1 (114/3, 114/4), 113/1 (113/3, 113/4, 113/5), 112/1 (112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7), 111/1 (111/3, 111/4, 111/5, 111/6), 110 (110/1, 110/2, 110/3, 110/4), 108/1 (108/3, 108/4, 108/5, 108/6), 107/1 (107/3, 107/4, 107/5, 107/6), 106/1 (106/3, 106/4), 75/2 (75/3, 75/4, 75/5, 75/6), 74 (74/1, 74/2, 74/3, 74/4), 73 (73/1, 73/2, 73/3, 73/4), 72 (72/1, 72/2, 72/3, 72/4), 71 (71/1, 71/2, 71/3, 71/4), 70/1 (70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8), 70/2 (70/9, 70/10), 69/2 (69/3, 69/4), 69/1, 68, 282/2, 282/1, 57 (57/1, 57/2, 57/3), 85 (85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5), 176 (176/1, 176/2, 176/3), 181 (181/1, 181/2, 181/3), 184 (184/1, 184/2, 184/3), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 193 (193/1, 193/2, 193/3), 197/1 (197/4, 197/5, 197/6), 200 (200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5), 276 (276/1, 276/2, 276/3), 216 (216/1, 216/2, 216/3), 214/1 (214/2, 214/3, 214/4), 213/1 (213/2, 213/3), 212, 211/1, 211/2, 217, 218/2, 277 (277/1, 277/2, 277/3), 278 (278/1, 278/2, 278/3), 236 (236/1, 236/2), 234/1 (234/2, 234/3), 233/2 (233/3, 233/4), 233/1, 232/1, 231, 237 (237/1, 237/2), 261 (261/1, 261/2), 262 (262/1, 262/2), 263/2 (263/3, 263/4), 263/1 (263/5, 263/6), 265 (265/1, 265/2), 266;

Obręb 0006 Borek: 49 (49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6), 50 (50/1, 50/2, 50/3, 50/4), 51 (51/1, 51/2), 97/1 (97/2, 97/3), 98/3 (98/4, 98/5), 117, 118/2 (118/5, 118/6);

Obręb 0021 Lubrańczyk: 6/4 (6/9, 6/10, 6/11), 5, 6/3 (6/5, 6/6, 6/7, 6/8), 16/2 (16/3, 16/4), 37/2, 34/2 (34/3, 34/4), 236/1 (236/3, 236/4), 45/2, 31/8 (31/11, 31/12, 31/13), 31/6 (31/9, 31/10).

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku
  z zajęciem terenów linii kolejowej na czas realizacji inwestycji:

obręb 0017 Kolonia Piaski: 100 (100/1, 100/2, 100/3, 100/4).

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku
  z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji

obręb 0020 Lubraniec Parcele: 45;

obręb 0017 Kolonia Piaski: 280,

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0020 Lubraniec Parcele: 68,

obręb 0006 Borek: 117,

obręb 0021 Lubrańczyk: 5.

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
  lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa