Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Tomasz Sypniewski

ul. Jagiellońska 10
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 322-18-15
tel. (52) 322-18-16
fax (0-52) 322-58-13
e-mail: bydgoszcz@wiih.com.pl

strona BIP: http://www.wiih.com.pl/index.php/bip