Konsultanci krajowi i wojewódzcy

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz. U. z 2015r., poz. 126)

Wykaz konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia umieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zdrowia – K-PCZP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykaz konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia umieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.