Konsultanci krajowi i wojewódzcy

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890)

Wykaz konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia umieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zdrowia – K-PCZP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykaz konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia umieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia dla województwa kujawsko-pomorskiego