z dnia 8 grudnia 2017 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Wyłonienie kandydata na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy.
W dniu 4 stycznia 2018 roku komisja konkursowa
powołana na mocy Zarządzenia nr 369/2017
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017r.
wyłoniła panią Beatę Stasiak jako kandydata na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy.