z dnia 21 września 2017roku - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - 1 etat

Informacja o wyniku naboruprzeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczyna stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomościnumer ogłoszenia: 15636 z dnia 21 września 2017rokuopublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.Status: nabór zakończony.Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranych kandydatów:Karolina Spaniał, Bydgoszcz