z dnia 21 września 2017 r. inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
numer ogłoszenia: 15632 z dnia 21 września 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status: nabór zakończony.

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranych kandydatów:
Robert Stefanik, Bydgoszcz