Delegatura w Toruniu

Karty podstawowe

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy informuje, że z dniem 07.06.2018 r. w Delegaturze Urzędu w Toruniu rozpoczną się prace remontowe związane z modernizacją wejścia głównego do budynku przy ul. Moniuszki 15-21. W związku z powyższym zostanie uruchomione nowe wejście do budynku - od strony ulicy Mickiewicza.


Za niedogodności przepraszamy.  


 

 

Dyrektor
Janusz Wojciechowski

 

Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
tel. 56 611 5174, 56 622 65 64
fax 56 622 65 65
e-mail: deluwt@bydgoszcz.uw.gov.pl

 • sprawy obywatelskie i paszportów:
  tel. 56 611 5143, 56 611 5146, 56 611 5147
 • sprawy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych:
  tel. 56 611 5268
  Więcej informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • sprawy dotyczące mandatów:
  tel. 56 611 5131, 56 611 5132, 56 611 5133, 56 611 5134
  Więcej informacji: Wydział Finansów i Budżetu
 • sprawy zawiązane z rynkiem pracy, zakładami pracy chronionej oraz centrami integracji społecznej:
  tel. 56 611 5192, 56 611 5121, 56 611 5123, 56 611 5122
  Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej
 • sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczanie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:
  tel. 56 611 5114, 56 611 5115
 • sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:
  tel. 56 611 5111, 56 611 5113, 56 611 5112
 • sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:
  tel. 56 611 5116
  Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • sprawy nadzoru nad samorządami:
  tel. 56 611 5161, 56 611 5164, 56 611 5162
  Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli
 • sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych:
  tel. 56 611 5171
 • sprawy związane z wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium RP:
  tel. 56 611 5144

 

Wydział Koordynacji Świadczeń

Dyrektor Wydziału
Regina Politowicz

tel. 56 611 51 73
fax 56 622 78 87; 56 611 65 65
e-mail: sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Obsługa Klientów
tel. 56 661 98 44; 56 651 07 02  

Informacje dotyczące prowadzonych spraw przez Wydział udzielane są telefonicznie w poniedziałki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00

 

 

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku

Dyrektor
Dorota Dzięgelewska

Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. 54 23 14 270, 23 14 260
fax 54 23 14 363
e-mail: deluww@bydgoszcz.uw.gov.pl

sprawy obywatelskie i paszporty:
tel.  54 231 45 17, 54 231 42 43
Więcej informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
sprawy dotyczące mandatów:
tel. 54 231 43 67, 54 231 38 39, 54 231 44 15
Więcej informacji: Wydział Finansów i Budżetu
sprawy zawiązane z pomocą społeczną:
tel. 54 231 41 10
Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej
sprawy zawiązane z rynkiem pracy:
tel. 54 231 42 27, 54 231 40 97
Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej
sprawy związane z nieruchomościami i komunalizacją:
tel. 54 231 43 68, 54 232 57 21
Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
sprawy nadzoru nad samorządami:
tel. 54 231 41 32, 54 231 42 74, 54 231 43 72
Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli
sprawy rolnictwa i środowiska:
tel. 54 231 43 76
Więcej informacji: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych
tel. 54 231 44 11, 54 231 41 39
sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP
tel. 54 231 42 53