System Rejestrów Państwowych

Karty podstawowe

Jak nadać numer PESEL i zameldować dziecko? O jakich formalnościach trzeba pamiętać przed ślubem cywilnym? Jak wypełnić wniosek o nowy dowód osobisty? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z nowymi przepisami, które weszły w życie od 1 marca można już znaleźć na stronie www.msw.gov.pl.

Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu

1 marca ruszył System Rejestrów Państwowych, który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która od 1 marca br. będzie sukcesywnie zapełniana. Oznacza to, że dokumenty możemy odebrać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, jednak czas oczekiwania na otrzymanie odpisu danego aktu stanu cywilnego będzie zależał od tego, do którego USC zostanie złożony wniosek. Dokument zostanie wydany w ciągu 7 dni roboczych, jeżeli wniosek zostanie złożony do USC przechowującego akt i w ciągu 10 dni roboczych, jeżeli wniosek zostanie złożony do innego urzędu.  Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamieściliśmy informacje dotyczące nowych przepisów. Opisaliśmy także procedury związane z rejestracją stanu cywilnego, m.in:

  • Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko,
  • Jak zmienić imię dziecka,
  • Jak nadać numer PESEL i zameldować dziecko,
  • O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zawarciu związku małżeńskiego,
  • Jak zgłosić zgon.

Na stronie znajduje się także wyszukiwarka urzędów stanu cywilnego w Polsce.

Nowe dowody osobiste

Obywatele, którzy złożą wniosek o wydanie dowodu osobistego po 1 marca, otrzymają swój dokument na nowym wzorze. Wniosek o wydanie dowodu składamy na zmienionym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad formularzem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele popełniają w nim 5 razy mniej błędów. Na stronie zamieściliśmy także nowe wzory wniosków oraz przykłady wypełnionego formularza, zarówno o wydanie dowodu jak i zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu. Znajduje się tam także opis, jak należy postępować w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz co zrobić, gdy znaleźliśmy cudzy dokument. Na stronie znalazły się także informacje o zabezpieczeniach dowodów osobistych.


Aktualnie obowiązujące akty prawne:

  • USC: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z póź. zm.):
  • Dowody osobiste: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464);
  • Ewidencja ludności: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657, z późn.zm.).

Nowe wzory dokumentów: