Ochrona gruntów rolnych

Karty podstawowe

Nadzór nad zadaniami z zakresu ochrony gruntów rolnych, realizowanymi przez starostów jako zadania z zakresu administracji rządowej (określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 sytcznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.).