Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)

Karty podstawowe

Realizacja i nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych na melioracje podstawowe i szczegółowe wynikające z przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469  z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).