Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Karty podstawowe


Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z wykazem zakładów aktywności zawodowej w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w Oddziale Rynku pracy ( pok. 142 i 107, tel.(052) 34-97-261 i 770 ).