Wykaz ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U  z 2011 r. Nr 30 poz. 151),
  2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 2013r. poz. 91).

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Wykazem ośrodków doskonalenia techniki jazdy w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul.Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Komunikacji i infrastruktury (budynek B XIII piętro, pok. 134, tel.(052) 34-97-458).