Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

Karty podstawowe

Zgodnie z art. 46a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego obwieszczeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. ogłosił rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (pok. 104) tel. 52 349-76-75, 54 231-41-10.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Rejestrem Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o dokonanie wpisu jednostek specjalistycznego poradnictwa do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego