Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Karty podstawowe

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013r. Poz. 2195 ogłosił rejestr domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej  (pok. 140 ).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Rejestrem Domów Pomocy Społecznej w godzinach pracy Urzędu.