Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego

Karty podstawowe

Zgodnie z dyspozycją art. 95 „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem Nr 316/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. ustalił w porozumieniu z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego. Priorytety określone zostały na podstawie zidentyfikowanych problemów i w oparciu o analizy zawarte w „Mapie potrzeb zdrowotnych lecznictwa szpitalnego dla województwa kujawsko-pomorskiego”, Krajowych ramach strategicznych – „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Regionalnym Programie Operacyjnym, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, informacji przekazanych przez konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, opracowań własnych Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na podstawie innych najbardziej wiarygodnych, dostępnych informacji.