Wyniki naborów

np.: 21/06/2018
 1. z dnia 17 maja 2018 r. - starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat
 2. z dnia 29 marca 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń - 2 etaty
 3. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat
 4. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat
 5. z dnia 20 kwietnia 2018 roku - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo- Inwestycyjnym– 1 et
 6. z dnia 14 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 7. z dnia 14 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 3 etaty
 8. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 9. z dnia 10 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 2 etat
 10. z dnia 10 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 11. z dnia 4 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody - 2 etaty
 12. z dnia 22 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 13. z dnia 6 marca 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale polityki Społecznej - 2 etaty
 14. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 4 etaty
 15. z dnia 2 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki BFI - 1 etat
 16. z dnia 20 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody - 1 etat
 17. z dnia 9 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w BFI - 1 etat
 18. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu
 19. z dnia 17 stgycznia 2017 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
 20. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci
 21. z dnia23 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu państwa i Nieruchomosci
 22. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci/DT
 23. z dnia 2 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 1etat
 24. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 5 etatów
 25. z dnia 22 stycznia 2018 r. - inspektor wojeówdzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat

Strony