Wyniki naborów

np.: 21/04/2018
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
 1. z dnia 22 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 2. z dnia 6 marca 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale polityki Społecznej - 2 etaty
 3. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 4 etaty
 4. z dnia 2 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki BFI - 1 etat
 5. z dnia 20 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody - 1 etat
 6. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci
 7. z dnia23 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu państwa i Nieruchomosci
 8. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci/DT
 9. z dnia 9 stycznia 2018 r. - starszy inspektor wojewódzki w BFI - 1 etat
 10. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu
 11. z dnia 17 stgycznia 2017 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
 12. z dnia 2 lutego 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa - 1etat
 13. z dnia 25 stycznia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 5 etatów
 14. z dnia 2 grudnia 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 et
 15. z dnia 22 stycznia 2018 r. - inspektor wojeówdzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 16. z dnia 22 stycznia 2018 r. - inspektor wojeówdzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 17. z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 4 et
 18. z dnia 17listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 4 et
 19. z dnia 28 listopada 2017 r. - kierownik w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 20. z dnia 8 grudnia 2017 r. - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 21. z dnia 31 października 2017 r. - starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat
 22. z dnia 31 października 2017 r. - starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat
 23. z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 etat
 24. z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 et
 25. z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1 etat

Strony