Wyniki naborów

np.: 19/10/2018
 1. Obwieszczenie z dnia 5 września 2018 r - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
 2. z dnia 28 sierpnia 2018 r. - wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Biurze Wojewody
 3. Nabór z dnia 28 sierpnia 2018 r. inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń- 8 et.
 4. z dnia 31 sierpnia 2018r. - wyniki naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń
 5. z dnia 5 września 2018 r - wyniki naboru inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1 et
 6. Wyniki Naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – 2 et
 7. Wyniki naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 2 et
 8. z dnia 19 lipca 2018 r. - inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń- 4 etaty
 9. Wyniki naboru WPS 1 etat
 10. Wyniki naboru WPS 2 etaty
 11. Wyniki naboru WPS 1 etat
 12. z dnia 14 lipca 2018 r. - starszy informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
 13. z dnia 28 czerwca 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat
 14. z dnia 26 czerwca 2018 r. - referent prawny w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej numer ogłoszenia: 29494 z dnia 26 czerwc
 15. Wyniki naboru z 23 maja 2018 PSŁ
 16. Wyniki naboru inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
 17. z dnia 17 maja 2018 r. - starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat
 18. Wyniki naboru referent prawny w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjne j i Kartograficznej
 19. z dnia 29 marca 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń - 2 etaty
 20. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat
 21. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 1 etat
 22. z dnia 20 kwietnia 2018 roku - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo- Inwestycyjnym– 1 et
 23. z dnia 14 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat
 24. z dnia 14 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 3 etaty
 25. z dnia 24 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat

Strony