Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Karty podstawowe

Od nowego roku członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ulgi w opłatach paszportowych. Dorośli zapłacą za dokument o połowę mniej, a dzieci otrzymają zniżkę w wysokości 75 proc.

Karta Dużej Rodziny pozwala od 2015 roku korzystać z ulg w opłatach paszportowych.
Opłaty za wydanie paszportu dla osób z ważną Kartą Dużej Rodziny:

Ulga 75 proc.:

  • dzieci do 13 roku życia - 15 zł
  • dzieci od 13 do 18 roku życia – 35 zł
  • młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca się w szkole lub szkole wyższej - 35 zł *
  • dzieci od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 35 zł

Ulga 50 proc.:

  • dorośli (rodzic, małżonek rodzica) - 70 zł

Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

Ulgi w opłatach za wydanie paszportu nie sumują się.


* W przypadku młodzieży uczącej się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.