Ogłoszenia

np.: 20/06/2018
Ilość dokumentów: 1316
Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  z dnia   30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), 

zawiadamiam  o wydanych postanowieniach przez:

-Starostę Inowrocławskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. znak: AB.673.1.2018,

... czytaj dalej
Obwieszczenie z 30 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia    30   stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 19 stycznia 2018 r. znak: MKZ.4120.3.4.2017,

uzgadniających projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 30 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie STAROSTY BYDGOSKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), połozonej w m. Koronowo, gm. Koronowo stanowiącej własność Skarbu państwa.  

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 30 stycznia 2018 r. - ul. Jagiellońska

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z 30 stycznia 2018 r. - ul. Lewińskiego

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Obwieszczenie z 29 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
         z dnia 29 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Młynarek – PPHU CALLAS Piotr Młynarek – pełnomocnika Gminy Mrocza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 29 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Daniela Drzycimskiego, dnia 29 stycznia 2018 r. Wojewoda Kujawsko –Pomorski wydał decyzję Nr 2/2018, znak: WIR.II.746.1.53.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 24 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia     24  stycznia  2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 § 2 (zdanie drugie) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
zawiadamiam  o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr 14/2017 z dnia 9 stycznia 2018 r. znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.1.2018.LS,

... czytaj dalej
Obwieszczenie z 23 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia    23    stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 1/2018, znak: WIR.II.746.1... czytaj dalej

Obwieszczenie z 18 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r.
 
 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna
decyzji Nr 9/2018 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

„Budowę napowietrznej... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna
decyzji Nr 5/2018 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

Budowę linii... czytaj dalej

Obwieszczenie z 18 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 10/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej... czytaj dalej

Obwieszczenie z 18 stycznia 2018 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018  r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Romana Pietrzaka – prowadzącego działalność właściciela pod firmą: Zespoły Inżynierskie HANIRO Roman Pietrzak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: WIR.V.7820.54.2017.AW

 

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Obwieszczenie z 18 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin... czytaj dalej

Obwieszczenie z 17 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 stycznia 2018 r., znak:        GKM.7230.2.2018;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego  Nr 2/TZ/2018 z dnia 10 stycznia
  2018 r., znak: ZKPPT.7637.1.2018,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... czytaj dalej

Obwieszczenie z 16 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 8/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie... czytaj dalej

Obwieszczenie z 16 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520... czytaj dalej

Ogłoszenia Starosty Nakielskiego ws. sprzedaży nieruchomości w Nakle nad Notecią

Ogłoszenie
Starosty Nakielskiego
z dnia 16 stycznia 2018 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obwieszczenie z 15 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIE

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 15 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu  art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego 

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego  (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

Obwieszczenie z 15 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,... czytaj dalej

Strony