Ogłoszenia

np.: 26/04/2018
Ilość dokumentów: 1255
Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia   19   grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 listopada 2017 r. znak: MKZ.4120.3.4.2017,
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/TZ/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., znak: ZKPPT.7637.395.2017;
- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 5 grudnia 2017 r., znak:
ZDM-I-E.6730.3.64.2017,
- Prezydenta Grudziądza z dnia... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Modrzewiowa

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
         z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w  Bydgoszczy w... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z 19 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z 19 grudnia 2017 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia   19  grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Toruniu Nr WZN/1515/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., znak: WUOZ.T.DB.WZN.5151.4..201.2017.MG.TZ;
- Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2017 r. znak: ZID.7230.2.232.2017,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 r.... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Solna

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 grudnia 2017 r., znak: ZS.224.2.223.2017.AH;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/TZ/2017 z dnia 5 grudnia
2017 r., znak: ZKPPT.7637.404.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.403.2017.MO


... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia  19  grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada
2017 r. znak: WST.612.1.408.2017.SR,
- Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 listopada 2017 r. znak: D.M.7021.147.2017,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 22 listopada 2017 r. znak: PZD 439/192/2017,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 1... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Toruńska

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: WST.612.1.416.2017.DC,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającym na budowie punktu czerpania wody wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie l-ctwa Glinki w oddz. 43 a,  na... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Wojska Polskiego

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 18 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. decyzji Nr 129/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie 

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii... czytaj dalej

Drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Toruniu

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Ogłasza drugie ustne przetagi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 16 

Obwieszczenie z 18 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

ogłoszenie Starosty Nakielskiego z 18 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego 

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przekazanych do sprzedaży

Obwieszczenie z 15 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Obwieszczenie z 14 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Nowego z dnia 2 listopada 2017 r., znak: IKS.6733.2.2017.RG;

-Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 28/TZ/2017 z dnia 14 listopada
2017 r., znak: ZKPPT.7637.374.2017,

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymiedycja 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymiedycja 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.l pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej” ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6  grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych... czytaj dalej

Obwieszczenie z 7 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy budżetowej  z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 108)  Wojewoda Kujawsko-Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 wojewóztwo kuajwsko-pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2017 roku. 

Strony