Ogłoszenia

np.: 24/11/2017
Ilość dokumentów: 1044
Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 7 lipca 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 13 lipca 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 71/2017 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

... czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

WOJEWODA  KUJAWSKO – POMORSKI

 

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,

Cel Krajowy 2.2. i 2.3.

 

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 06.06.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Cel Krajowy 2.2 i 2.3, ofertę złożył następujący podmiot:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 10/2017 wydanej w dniu 22 czerwca 2017 r. znak: WIR.V.7820.66.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku... czytaj dalej

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz
zgodnie z zarządzeniem Nr 112/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  5  lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Burmistrza Nowego (znak: IKS.6733.1.2017.RG), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 4 lipca 2017 r.

Ogłoszenie
Starosty Nakielskiego
z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn, Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Piotra Plucińskiego (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r.), działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  4  lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika p. Arkadiusza Staneckiego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Kamila Kaliskiego- Członka Zarządu oraz Pana Karola Czyżniewskiego – Członka Zarządu firmy Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającym... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 lipca 2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej właściciela firmy Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska z siedzibą w Suwałkach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia z dnia 30 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2017 r.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Piotra Plucińskiego (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie–Jeziorna (pełnomocnictwo z dnia 21 marca 2014 r.), o wydanie decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. (działka nr 31/1 - jezioro o wodach wolno stojących, m. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska)

WN.6845.11.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. z późn. zm.)

Starosta Bydgoski

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 31/1 o pow. 10,8000 ha, położonej w m. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, na której znajduje się jezioro o wodach wolno stojących - "Duża Reptówka".

Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 30 czerwca 2017 r. została wydana decyzja... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    28 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 9/2017 wydanej w dniu 1 czerwca 2017 r. znak: WIR.V.7820.74.2016.MT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz ako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz ako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) Starosta Inowrocławski ogłasza, co następuje:

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.51.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 7/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: Ul-4004/584c/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.182.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Strony