Ogłoszenia

np.: 19/02/2018
Ilość dokumentów: 1159
Obwieszczenie z dnia 19 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 19 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 16/2017, znak: WIR.II.747.24.2017.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 19 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 16/2017, znak: WIR.II.747.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 października 2017 r.

Obwieszczenie
Prezydenta  Miasta Torunia
WGN.6826.1.1.2015.KK
z dnia 19 października 2017r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.

Obwieszczenie z dnia 18 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika pana Przemysława Puchta,  w sprawie wydania pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z 18 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 18 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 17/2017, znak: WIR.II.747.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 października 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.4.2017MM z dnia 16 października 2017 r., uchylającą w całości decyzję Starosty Inowrocławskiego Nr 2... czytaj dalej

Obwieszczenie z 18 października 2017r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 18 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 17 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 18/2017, znak: WIR.II.747.... czytaj dalej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Arkadiusza Staneckiego, działającego z pełnomocnictwa firmy Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  dnia 2 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 16 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 13 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 14/2017, znak: WIR.II.747.22.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  13  października  2017 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski, po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Olszewskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zakończył postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Nr 14/2010 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 sierpnia 2010 r., znak WB.7351/556/10... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 października 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Pana Mariusza Suberlak i Panią Justynę Suberlak, od decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik... czytaj dalej

obwieszczenie z 12 pazdziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 12 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 11 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 13/2017, znak: WIR.II.747.19.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2017 r.


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

że dnia 12 października 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 12 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

Starosty Mogileńskiego

z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie sporządzenia wykazu niruchomości przeznacznej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 11 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

STAROSTY ŻNIŃSKIEGO

z dnia 11 paździrnika 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  11października 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/2017 wydanej w dniu 13 września 2017 r., znak: WIR.V.7820.28.2017.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek... czytaj dalej

obwieszczenie z 11 pazdziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 25 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 12/2017, znak: WIR.II.747.18.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 października 2017 r.

Obwieszczenie Nr WGN.6841.2.2017.EK

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.10.2017 r. dziłającego w mieniu Skarbu Państwa

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie z dnia 09 października 2017 r.

Obwieszczenie WGN.6840.2.3.2017.MRJPrezydent Miasta Toruniaz dnia 09.10.2017w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

§1. Ustala się na okres 6 miesięcy, tj. od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego

Starosta Wąbrzeski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Nabór wniosków na realizację w 2018 r.  zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Do 31 października 2017 r.  można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach  „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz  dziedzina komplementarna edukacja kulturalna.  Zgodnie z „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   5  października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 2 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję
Nr 11/2017, znak: WIR.II.747.27.2017.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci... czytaj dalej

Strony