Ogłoszenia

np.: 20/04/2018
Ilość dokumentów: 1248
Obwieszczenie z 29 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29  grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. decyzji Nr 132/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Jasiniec –... czytaj dalej

Obwieszczenie z 29 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, dnia 29 grudnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 35/2017, znak: WIR.II.746.1.56.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Modrzewiowa

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie przetargowym wraz z nakładami.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Kruszyńskiego, Brodzińskiego

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Toruńska

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie przetargowym 

 

Obwieszczenie z 27 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 23 listopada 2017 r. znak: DOA.71110.439.2017.MMS, uchylającej zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko -... czytaj dalej

Obwieszczenie z 28 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 7 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2017 rok (Dz. U. 2017, poz. 2161)  Wojewoda Kujawsko-Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 wojewóztwo kuajwsko-pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2017 roku. 

Obwieszczenie z 22 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. decyzji Nr 130/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie
obejmującej zadanie pn.:

„... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
      z dnia 21 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Burmistrza Nowego dnia 21 grudnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 33/2017, znak: WIR.II.746.1.30.2017.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanych... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Tomczak, w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z 20 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
         z dnia 20 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Enrique Alonso Ruiz – Członka Zarządu Kowalewo Wind Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych... czytaj dalej

Obwieszczenie z 21 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia   19  grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Toruniu Nr WZN/1515/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., znak: WUOZ.T.DB.WZN.5151.4..201.2017.MG.TZ;
- Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2017 r. znak: ZID.7230.2.232.2017,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 r.... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Solna

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 grudnia 2017 r., znak: ZS.224.2.223.2017.AH;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/TZ/2017 z dnia 5 grudnia
2017 r., znak: ZKPPT.7637.404.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.403.2017.MO


... czytaj dalej

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  z dnia  19  grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 listopada
2017 r. znak: WST.612.1.408.2017.SR,
- Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 listopada 2017 r. znak: D.M.7021.147.2017,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 22 listopada 2017 r. znak: PZD 439/192/2017,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 1... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Toruńska

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 19 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 r., znak: WST.612.1.416.2017.DC,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającym na budowie punktu czerpania wody wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie l-ctwa Glinki w oddz. 43 a,  na... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Wojska Polskiego

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Brzegowa nad Wisłą

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przetarg Prezydenta Bydgoszczy - Wyszyńskiego

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

Strony