Ogłoszenia

np.: 20/08/2017
Ilość dokumentów: 895
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 7/2017, znak: WIR.II.746.1.2.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11c  i 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 8/2017, znak: WIR.II.746.1.3.2017.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 9/2017, znak: WIR.II.746.1.4.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w uzupełnieniu (pismo z dnia 29 marca 2017 r.) do wniosku Pana Wojciecha Osaka (pismo z dnia 8 lutego 2017 r.), działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610) ogłasza się, co następuje:

§1. Ustala się na okres 6 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku, wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia24 marca 2017 r.
o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z. późn. zm.), zawiadamiam o zmianie wniosku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 77/90

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, art. 35 ust 1, 2... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Zygmunta Biernackiego, działającego z pełnomocnictwa Gminy Świekatowo, w sprawie do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej nr ew. 337... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 772/9

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Białe Błota, gm. Białe Błota, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   23 marca 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 1100/3

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 1100/4

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 77/94

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. )

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, art. 35 ust 1,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN/59/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.1.5.2017.AD;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r., znak: WST.612.1.68.2017.KC;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.62.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.54.2017;
- Wójta Gminy Dragacz z dnia 6 marca 2017 r., znak: D.M.7021... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.64.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 4/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.55.2017;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 1... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.63.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.56.2017;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 1 marca 2017 r., znak: ZDW.RDW.6.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego, właściciela firmy „Przemysław Skarbiński APS” z siedzibą w miejscowości Niemcz, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 20 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Starosta Golubsko-Dobrzyński

na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23  j.t. ze  zm.) oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta... czytaj dalej

Strony