Ogłoszenia

np.: 26/04/2018
Ilość dokumentów: 1255
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Bożeny Dzidkowskiej – właściciela firmy B&W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, występującej z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 268/A/2015 z dnia 27... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.57.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.37.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 10/TZ/2016 z dnia 16 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.62.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.58.2016.SR; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.38.2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 9/TZ/2016 z dnia 16 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.63.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r., znak: WST.612.1.59.2016.SR; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 7/TZ/2016 z dnia 15 marca 2016 r., znak: ZKPPT.7637.58.2016; Wójta Gminy Dragacz z dnia 22 marca 2016 r., znak: D.M.7021.36.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 marca 2016... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 8/2016 z dnia 29 marca 2016 r., znak: Ul-4004/126a/13; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 5/TZ/2016 z dnia 14 marca 2016  r., znak: ZKPPT.7637.52.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.3.2016.MO,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 9/2016 z dnia 29 marca 2016 r., znak: Ul-4004/126b/13; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 6/TZ/2016 z dnia 14 marca 2016  r., znak: ZKPPT.7637.53.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016 r., znak: WAB.I.6724.3.5.2016.MO,... czytaj dalej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), zwanej dalej „ustawą”

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zleconych zadań
publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej.

Regulamin otwartego konkursu ofert:

Postanowienia ogólne Otwarty konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz... czytaj dalej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko–Pomorski

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty konkursowe podmiotów uprawnionych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w roku 2016 zleconych zadań publicznych
w określonych obszarach pomocy społecznej.


Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik do pobrania) w terminie
do dnia 14 kwietnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza – właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego „ABRYS” Ryszard Łopusiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 89/A/2016 z dnia 10... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Roberta Jagiełka – Prezesa Zarządu firmy „ZBIKO” Konstrukcje – Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienia Nr 57/A/2016 oraz 60/A/2016 z dnia 3 lutego 2016r.), w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Mariusza Popenda – właściciela firmy „ZBAR PHU” Mariusz Popenda z siedzibą w Łodzi, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 189/A/2016 z dnia 7 marca 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 17 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Artura Kamińskiego – Kierownika Infrastruktury 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 222/A/2016 z dnia 15 marca... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Piotra Ustaborowicza oraz Pana Zbigniewa Gregorczyk, występujących z pełnomocnictwa Zarządu PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 14 marca 2016r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 9... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnika (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ-117/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Inowrocławiu

data rozpoczęcia zgromadzenia: 13.03.2016 r.
godzina rozpoczęcia: 11:00
miejsce rozpoczęcia: Inowrocław, pomnik św. Jadwigi ul. Rynek
przewidywany czas trwania: do 12:00
przewidywana liczba uczestników: 50 osób
ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: stacjonarne
ewentualne zagrożenia mogące pojawić się w trakcie zgromadzenia: brak
cel zgromadzenia: Obchody Święta Narodowego Węgier

Obwieszczenie z dnia 3 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Rafała Drygalskiego (pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Bożeny Dzidkowskiej – Dyrektora firmy B & W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, występującej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury
Bydgoszcz (Nr 272/A/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Marciniak – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 marca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 22 lutego 2016 r., znak: PZD 439/41/2016; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 4/TZ/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., znak: ZKPPT.7637.34.2016; Starostę Świeckiego z dnia 18 lutego 2016 r., znak: AB.673.P.297.2016;

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 lutego 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, dnia 29 lutego 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 8/2016, znak: WIR.II.746.1.87.2015.EG o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., znak: WIR.II.746.1.96.2015.EG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 5/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., znak: UI-4004/55/16; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2016 r., znak: ULC-LTL-3/5021-0087/03/15;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, gmina Inowrocław, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 300/A/... czytaj dalej

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2016 r.

IGR.II.7820.1.38.2015
Olsztyn, dnia 15.02.2016r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z wnioskiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika - Dyrektora GDDKiA Oddziału w Olsztynie - Mirosława Nicewicza z dnia 11.02.2016r. została wydana w dniu 15 lutego 2016r., decyzja... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego  2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), dalej  k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych... czytaj dalej

Strony