Ogłoszenia

np.: 22/02/2018
Ilość dokumentów: 1164
Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), dnia 19 października 2015 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 82/TZ/2015 z dnia 13 października 2015 r., znak: ZKPPT.7637.338.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 października 2015 r., znak: WAB.I.670.1.301. 2015.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Marcina Bartnik (pełnomocnictwo z dnia 14 października 2015 r., znak: ZB/ZRP2/EN-SK-17940-1/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 16 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszczy, reprezentowanego przez Panią Halinę Chamera (upoważnienie Nr 7/A/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.47.2015 z dnia 22 września 2015 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.19.2015.WS; Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2015 r., znak: RG.6733.2.1.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2015 r., znak: ZDP-7320/27/2015; Marszałka Województwa... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/352/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.29.6.2015.ED; Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z dnia 2 października 2015 r., znak: GDA.5140.25.2015.JO; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 3 września 2015 r.,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 12 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Lecha Drzewieckiego (pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2015  r. Nr 670/B/24798/2015), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), dnia 7 października 2015 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 79/TZ/2015 z dnia 9 września 2015 r., znak: ZKPPT.7637.316.2015; Starosty Bydgoskiego z dnia 16 września 2015 r., znak: WB.673.94.2015,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 2 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2015 r.

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2015 r.
o wszczęciu postepowania administracyinego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

na wniosek ENERGA–OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez Pana Przemysława Proczek (pełnomocnictwo z dnia 15 kwietnia 2015 r.), dnia 30 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), dnia 29 września 2015 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołań wniesionych przez: Pana Grzegorza Malinowskiego w imieniu własnym oraz Panią Grażynę Szczepaniak i Pana Jerzego Szczepaniak reprezentowanych przez pełnomocnika – adwokata Panią Aleksandrę Kowalik od decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22 stycznia 2015 r., znak: AB.6744.2.2014, zezwalającej na realizację... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z dnia 7 września 2015 r., znak: PZD439/145/2015; Burmistrza Świecia z dnia 17 września 2015 r., znak: ROŚiGK 6730.30.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 80/TZ/2015 z dnia 9 września 2015 r., znak: ZKPPT.7637.315.2015; Starosty Świeckiego z dnia 9 września 2015 r., znak: AB.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Rafała Czarneckiego (upoważnienie Nr 288/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego - Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego - Prokurenta, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 2 września 2015 r., znak: O.BY.Z3.4351.408.2015.AP; Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 września 2015 r., znak:RRGPPIiR.VIII.7021.232.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 1 września 2015 r., znak: PZD-11.426.76.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 77/TZ... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 11 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–OMORSKIEGO
z dnia 11 września 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu, reprezentowanej przez Pana Tomasza Ruge, dnia 11 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 85/2015, znak: WIR.II.... czytaj dalej

Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONLNYM

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  (PO PŻ) - Podprogram  2016 organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucję zarządzającą

Nazwa i adres właściwej instytucji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w celu realizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 84/2015, znak: WIR.II.746.1.72.2015.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Macieja Dach (pełnomocnictwo z dnia 10 czerwca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.

Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam, że z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Strony