Ogłoszenia

np.: 20/08/2017
Ilość dokumentów: 895
Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) Starosta Inowrocławski ogłasza, co następuje:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2017 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV  i zwalczania AIDS
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel  w 2017 r.

 

Wysokość środków na dofinansowanie zadania  konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 25.000 zł.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie przyjętych w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.50.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 6/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: Ul-4004/584b/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 18/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.183.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.51.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 7/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: Ul-4004/584c/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.182.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.48.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: Ul-4004/584e/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.186.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.46.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 5/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak:Ul-4004/584a/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.184.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: BKZ.4120.8.2.49.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 10/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak:Ul-4004/584f/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.187.2017
- Prezydenta... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków, znak: BKZ.4120.8.2.47.2017.IJ;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 8/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: Ul-4004/584d/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/TZ/2017, znak: ZKPPT.7637.185.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 22 maja 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 29... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 22 czerwca 2017 r. została wydana decyzja... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo , dnia 21 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 20/2017, znak: WIR.II.746.1.16.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  21  czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 22 maja 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 29... czytaj dalej

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 71/2017 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11.04,2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału
Skarbu Państwa wprawie własności

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

że dnia 14 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 12 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 2/2017, znak WIR.II.747.7.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 5 czerwca 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 29... czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) zwanej dalej u.g.n., oraz Zarządzenia Nr 41/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa,

Starosta Brodnicki reprezentujący Skarb Państwa

Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta

OGŁOSZENIE
Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających
na rzecz praw pacjenta.

W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszą kadencją Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, na podstawie art. 67 e ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór na członków Komisji kandydatów organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony w dniach: 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się

że po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Białkowskiego – pełnomocnika Nadleśnictwa Bydgoszcz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski dnia 5 czerwca 2017 r. wydał postanowienie znak:WIR.II.747.3.2017.AK o odmowie uzupełnienia rozstrzygnięcia decyzji Nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: WIR.II... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   1  czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 9/2017, znak: WIR.V.7820.74.2016.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 23 maja 2017 r., znak: ZS.224.2.89.2017.AH,


dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpania wody wraz z placem manewrowym na terenie Leśnictwa Popioły na dz. nr ew. 3469/4 obręb 0008 Grabie, gmina... czytaj dalej

Strony