Ogłoszenia

np.: 29/04/2017
Ilość dokumentów: 782
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   23 marca 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 1100/3

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 1100/4

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 32 ust. 1 ww. ustawy ) nieruchomości gruntowej ( art. 4 pkt 1 ww. ustawy ), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna
1.    Art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, la, 2, art. 34 ust... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego, właściciela firmy „Przemysław Skarbiński APS” z siedzibą w miejscowości Niemcz, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 20 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.62.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.54.2017;
- Wójta Gminy Dragacz z dnia 6 marca 2017 r., znak: D.M.7021... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.64.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 4/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.55.2017;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 1... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r., znak:   WST.612.1.63.2017.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/TZ/2017 z dnia 28 lutego 2017  r., znak: ZKPPT.7637.56.2017;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 1 marca 2017 r., znak: ZDW.RDW.6.... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Starosta Golubsko-Dobrzyński

na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23  j.t. ze  zm.) oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 marca 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.),

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wiesława Radzikowskiego, występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu (upoważnienie z dnia 31 grudnia 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Informacja o zorganizowanym zgromadzeniu publicznym w dniu 12 marca 2017 w Osielsku

data rozpoczęcia zgromadzenia: 12.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 12.15
miejsce rozpoczęcia: Polo market ul. Szosa Gdańska 56 w Osielsku
przewidywany czas trwania zgromadzenia:2 godziny
przewidywana liczba uczestników: 15 osób
cel zgromadzenia: Prostest przeciwko złym warunkom zatrudnienia i łamaniu prawa pracy w Polo market.

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 3 marca 2017 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.9.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 6/TZ/2017 z dnia 3 marca 2017 r., znak: ZKPPT.7637.60.2017;
- Prezydenta Grudziądza z dnia 6 marca 2017 r., znak: PP-II.6730.1.1.2017,
... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 marca 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),  zawiadamiam, że dnia 10 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski z urzędu wydał postanowienie znak: WIR.II.746.1.49.2016.AK uzupełniające decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 23 lutego 2017 r., znak: WIR.II.76.1.49.2016.AK, Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 marca 2017 w Inowrocławiu

data rozpoczęcia zgromadzenia: 08.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 17.00
miejsce rozpoczęcia: ul. Rynek w Inowrocławiu
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 30 minut
przewidywana liczba uczestników: 20 osób
cel zgromadzenia: protest przeciwko przemocy wobec kobiet

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego nr 11340 pn. „Przebudowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadań:
•    Nr 11332 pn. „Budowa parkingu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego nr 11330 pn. „Budowa... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 marca 2017 w Solcu Kujawskim

data rozpoczęcia zgromadzenia: 08.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 18.00
miejsce rozpoczęcia: plac przed dworcem kolejowym w Solcu Kujawskim
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
cel zgromadzenia: dołączenie do Międzynarodowego Strajku Kobiet ogłoszonego na dzień 8 marca 2017 r. w celu działań przeciw przemocy motywowanej płcią, przemocy ekonomicznej, ograniczania praw kobiet.

Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z pełnomocnictwa Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Uruchomienie stanowiska prób silnikowych na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Brodnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Brodnica dnia 23 lutego 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 4/2017, znak: WIR.II.746.1.462016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Strony