Prezydent Bydgoszczy - Wykaz nieruychomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym