PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI planowane do realizacji w 2018 roku przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy