Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego

Starosta Wąbrzeski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę