Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) - Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną zarządzeniem nr 186/2017 z dnia 07.07.2017 r., przeznaczył do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa: