Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 30 stycznia 2018 r.

Karty podstawowe

Ogłoszenie STAROSTY BYDGOSKIEGO

Podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), połozonej w m. Koronowo, gm. Koronowo stanowiącej własność Skarbu państwa.