Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 28 września 2017 r.

Ogłoszenie

Starosty Żnińskiego

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Działając na podstawie art. 35. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.), ogłaszam co następuje: