Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z 8 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE 

STAROSTY ŻNIŃSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2018 r.\oku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych

oraz budynków użytkowych, stanowiących

własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem.