Ogłoszenie Starosty Żnińskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej oraz budynku gospodarczego, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem.