Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Modrzewiowa

Karty podstawowe

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie przetargowym wraz z nakładami.