Obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


 Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

§1. Ustala się na okres 6 miesięcy, tj. od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości:

1. dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem miasta Bydgoszczy i miasta Torunia – 3.469,00 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych);

2. dla miasta Bydgoszczy i miasta Torunia – 4.497,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset siedem złotych).

§2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.