Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812),

zawiadamia się,

że dnia 31 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 1/2017, znak: WIR.II.747.3.2017.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Stacji Elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV wraz z usunięciem kolizji linii 220 kV w związku z budową linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz Zachód”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz”, wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii średniego i wysokiego napięcia).
Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat bydgoski, gmina Białe Błota w obrębach: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele na następujących nieruchomościach: