Obwieszczenie z dnia 28 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  28 maja 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:WIR.V.7820.17.2018.MT

 Z up. Wojewody
                            Kujawsko-Pomorskiego
                            Agnieszka Waszak
                            p.o. Kierownika Oddziału
                            Budownictwa Specjalnego
                            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa