Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 46/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

1.    skrzyżowanie nr NE1 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Kraczki 5 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 118-119) w miejscowości Kraczki na działkach o nr ew.: 5/4, 6/6 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
2.    skrzyżowanie nr NE2 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV obwód 200 zasilany ze stacji transformatorowej Kraczki 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 116-117) w miejscowości Kraczki na działce o nr ew. 8/10 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
3.    skrzyżowanie nr NE3 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Kraczki 4, a odgałęzieniem Neumanowo na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 116-117) w miejscowości Kraczki na działkach o nr ew.: 34/4, 36 obręb 0007 Kraczki, gm. Sadki;
4.    skrzyżowanie nr NE4 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Kraczki 7, a odgałęzieniem Radzicz 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 109-110) w miejscowości Radzicz na działce o nr ew. 167/1 obręb 0012 Radzicz, gm. Sadki;
5.    skrzyżowanie nr NE5 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV obwód 100 zasilany ze stacji transformatorowej Radzicz 2 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 105-106) w miejscowości Radzicz na działkach o nr ew.: 221/3, 322 obręb 0012 Radzicz; 3 obręb 0013 Sadki, gm. Sadki;
6.    skrzyżowanie nr NE7 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odcinek pomiędzy odgałęzieniem 4/40, a odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 5 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 94-95) w miejscowości Dębowo na działce o nr ew. 168 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;
7.    skrzyżowanie nr NE8 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 9 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 92-93) w miejscowości Dębowo na działkach o nr ew.: 94, 198/2 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;
8.    skrzyżowanie nr NE9 – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV GPZ Nakło – Wyrzysk odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Dębowo 4 na linię kablową w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina (przęsło 91-92) w miejscowości Dębowo na działce o nr ew. 98/3 obręb 0005 Dębowo, gm. Sadki;

w związku z realizacją inwestycji „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.2.2017.AP