Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: TN.405-61/17/ML;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 8/TZ/2017 z dnia 30 marca 2017r., znak: ZKPPT.7637.79.2017;
- Starostę Brodnickiego z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: WB.6740.11.23.2017;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej tranzyt zasilający Mileszewy – Konojady – przejście przewodem wodociągowym pod torem PKP linii Działdowo - Chojnice w km 71,224 i lokalizacji w pasie kolejowym w m. Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie”, na nieruchomości ozn. nr ewid. 15/6 obr. 0010 Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie.Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2017.EG

 

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa