Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy Nr ZAR/122/2017 z dnia 30 marca 2017 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.1.2.17.TZ;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 55/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: ZDP.11.5444.55.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 9/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017  r., znak: ZKPPT.7637.84.2017;
-  Starostę Mogileńskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak: AS.6730.1.2017.dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV (Linia Potrzeb Nietrakcyjnych), w związku z częściowym demontażem linii napowietrznej zamontowanej na konstrukcjach indywidualnych od słupa nr e-74-7 do słupa nr 74-35A na stacji Mogilno na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1263/28 obręb 0001 Mogilno.Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa