Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak:WST.612.1.92.2017.PS;
-Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 10/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: ZKPPT.7637.85.2017;
- Starostę Bydgoskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: WB.673.21.2017,


dla zadania pn.: „Uruchomienie stanowiska prób silnikowych na terenie lotniska Bydgoszcz -Szwederowo” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 871/14 obręb Białe Błota.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa