Obwieszczenie z dnia 10 października 2017 r.

Obwieszczenie Nr WGN.6841.2.2017.EK

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.10.2017 r. dziłającego w mieniu Skarbu Państwa

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Skarbu Państwa