Obwieszczenie z dnia 09 października 2017 r.

Obwieszczenie WGN.6840.2.3.2017.MRJPrezydent Miasta Toruniaz dnia 09.10.2017w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia.